Alaka
Rooster en prijzen Groepsles Klik op één van de onderstaande items voor informatie over datums en/of prijzen van: privélessen Centraal-examentraining  Schoolexamentraining  toetsweektraining  Remedial Teaching  rekenonderzoek  Cito-toets training schoolvakanties Groepslessen **Deze groepslessen zullen bij voldoende inschrijvingen later in het schooljaar starten. Sommige groepslessen kunnen inmiddels vol zitten. Neem voor de exacte mogelijkheden contact met ons op. We hebben doorgaans de volgende groepen: wiskunde brugklas, 2 havo/vwo, 3 vmbo-t/havo/mavo, 3 vwo, 4 vmbo en overstap 4 vmbo-tl/mavo naar 4 havo, pabo rekenen, 4/5/6 vwo wiskunde A/C, 4/5/6 vwo wiskunde B, 4/5 havo wiskunde A en 4/5 havo wiskunde B.  Je kunt direct starten in een gemengde groep als je aan de eisen voor de cijfers voldoet. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, kun je doorstromen naar een groep waarin alleen leerlingen van jouw niveau zitten. Voor de groepslessen gelden de onderstaande tarieven (prijspeil 2016): De groepslessen worden ‘s avonds vanaf circa 19:00 uur gegeven. Een andere mogelijkheid is een duo-les. Je zoekt zelf een studiemaatje en jullie melden je samen aan. Duolessen zijn alleen geschikt als de leerachterstand niet te groot is (dus niet voor leerlingen met CITO D of E score voor rekenen of een 4 of lager voor rekenen of wiskunde). Voor duolessen gelden de onderstaande tarieven (prijspeil 2014): Check hier de voorwaarden voor de groepslessen. Sinds 1 oktober 2012 bedraagt het inschrijfgeld                       10 euro. Bij afname van minimaal 3 lessen binnen 30 dagen vervalt het inschrijfgeld.
dag	 maandag dinsdag dinsdag donderdag tijd 18:00 - 19:00 uur 19:00 - 20:00 uur 20:00 - 21:00 uur 19:00 - 20:00 uur type groep wiskunde groep wiskunde groep wiskunde** groep wiskunde**  docent            Lonneke (directeur) Toos (senior docent) Toos (senior docent)    Wim (senior docent)
SOM
+
:
cos(ß)
(1-x)
=
f(x)
1
7
delen
-
5
11
5
+
Professionals in rekenen en wiskunde
tel: 06 -   543 77 969                                                                                                                       e-mail: info@alaka.nl
Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Schoolvakanties Contact Contact Contact Contact type les proefles losse groepsles groepsles  kosten € 19,00 € 25,50 € 70,00  eenheid per persoon per keer per persoon per keer per persoon per maand duo les overdag tot 17.00 uur ‘s avonds vanaf 17.00 uur zaterdag docent € 25,50 € 30,00  n.v.t. directeur	eenheid € 40,00	per persoon per uur € 45,00	per persoon per uur € 50,00	per persoon per uur senior docent € 35,00 € 40,00  n.v.t. Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info) Groepsles (alg. info)